Η XpatAthens.com επιλέγει την Select Software
Η εταιρία XpatAthens.com - ενημερωτική ιστοσελίδα, επιλέγει την Select Software για το πακέτο εμπορικής διαχείρισης SELECT BUSINESS SUITE.

XpatAthens.com is a free-press website that has been providing expatriates of Athens and Greece with up-to-date information for the past 7 years. Providing direct daily access to Athens’ active expat community, XpatAthens.com combines local and international resources with social and professional networking in English!


Επιστροφή..