Βραχύχρονα-Ετήσια Αποτελέσματα

Βραχύχρονα-Ετήσια Αποτελέσματα

H Select Software παρέχει στους πελάτες της υπηρεσίες Χρηματοοικονομικών Αναφορών & Μηνιαίων-Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων μέσω της καινοτόμου εφαρμογής των Βραχύχρονων-Ετήσιων Αποτελεσμάτων.

Το σύστημα αναλαμβάνει σε ημερήσια βάση, να δημιουργεί τις αναφορές και τις εκτυπώσεις για την καθαρή εικόνα της επιχείρησης. Παρέχει πλήρες πραγματικό Ισολογισμό με τελείως αυτόματο τρόπο. Αυτό επιτυγχάνεται με μια σειρά διαδικασιών που περιλαμβάνει Ενημερώσεις, Ελέγχους και Συμφωνίες των υποσυστημάτων με τη λογιστική, δημιουργία και αντιλογισμό προβλέψεων όπου χρειάζεται, κοστολόγηση αποθεμάτων κ.α. Επιπλέον, κάνει τις εγγραφές για το κλείσιμο των βιβλίων και εκδίδει πλήθος οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες καλύπτουν όχι μόνο τις φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας, αλλά και όλες τις πληροφοριακές αναφορές (εκτυπώσεις) που χρειάζεται ο χρήστης και είναι απαραίτητες για την ανάλυση του αποτελέσματος.

Με τον τρόπο αυτό, εκτός από την έγκυρη και τεκμηριωμένη πληροφόρηση, επιτυγχάνεται, σε περίπτωση ελέγχου από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές, τα βιβλία της επιχείρησης να είναι αξιόπιστα ενημερωμένα και πλήρως ελεγμένα.

Τι Περιλαμβάνει

Πλεονεκτήματα

Βραχύχρονα-Ετήσια Αποτελέσματα

Δυνατότητα δημιουργίας Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων κάθε μήνα υψηλού επιστημονικού επιπέδου.

Βραχύχρονα-Ετήσια Αποτελέσματα

Έλεγχος και συμφωνία όλων των υποσυστημάτων με τη λογιστική.

Βραχύχρονα-Ετήσια Αποτελέσματα

Έγκυρη και τεκμηριωμένη πληροφόρηση οποιαδήποτε στιγμή. Διασταύρωση όλων των module της εφαρμογής.

Βραχύχρονα-Ετήσια Αποτελέσματα

Πραγματική εικόνα κι αποτέλεσμα της επιχείρησης κάθε μήνα μέσω των προβλέψεων, της χρονικοποίησης των δαπανών και της κοστολόγησης.

Βραχύχρονα-Ετήσια Αποτελέσματα

Αποθήκευση όλων των αναφορών για μελλοντική χρήση.

Βραχύχρονα-Ετήσια Αποτελέσματα

Αυτοματοποιημένη διαδικασία που δεν επιβαρύνει το σύστημα και τους χρήστες γιατί εκτελείται σε χρόνο που δεν λειτουργεί η επιχείρηση.