Εφαρμογή διαχείρισης τεχνικών εργασιών ATLAS

Εφαρμογή διαχείρισης τεχνικών εργασιών ATLAS

Το Atlas είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης των τεχνικών εργασιών όλων των εταιριών του Ιδιωτικού ή/και Δημόσιου τομέα που διαθέτουν τμήμα τεχνικών, εργολάβων ή/και υπεργολάβων με εξωτερικές εργασίες και στόχο έχει την άμεση διαχείριση των εργασιών και του ανθρωπίνου δυναμικού. Η εφαρμογή είναι ειδικά σχεδιασμένη να αυτοματοποιήσει τη διαδικασία από την ανάθεση μιας εργασίας στον τεχνικό, την παρακολούθηση της εξέλιξής της σε real-time μέσω mobile εφαρμογής, μέχρι και την ολοκλήρωση της.

Η εφαρμογή καλύπτει τις ανάγκες εταιριών Δ.Ε.Κ.Ο. (π.χ. ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, ΟΤΕ) ή και ιδιωτικών εταιριών με τεχνικές ενέργειες όπως π.χ. :

  • Διακοπή – αποκατάσταση υδροληψίας
  • Αφαίρεση – αντικατάσταση υδρομετρητών
  • Διακοπή – επανασύνδεση ρεύματος
  • Αποκατάσταση φθοράς δικτύου, κ.α.

καθώς επίσης και Δήμων με τεχνικές ενέργειες όπως π.χ. :

  • Πεζοδρομήσεις – ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου
  • Δενδροφυτεύσεις
  • Αποκαταστάσεις ζημιών – φθορών κοινοχρήστων χώρων
  • Κατασκευές – συντηρήσεις
  • Παρακολούθηση εξέλιξης – υλοποίησης κατόπιν αιτημάτων δημοτών κ.α.

Επιπλέον περιλαμβάνει και την διαχείριση και επίβλεψη των τεχνικών που εμπλέκονται στο πεδίο (on-site) ενώ παρέχει αναλυτικά στατιστικά στοιχεία με στόχο την βέλτιστη αξιολόγηση του κάθε τεχνικού.

 

Δυνατότητες

Εφαρμογή διαχείρισης τεχνικών εργασιών ATLAS

Σύνδεση με ERP σύστημα ή  BACK OFFICE

Εφαρμογή διαχείρισης τεχνικών εργασιών ATLAS

ONLINE Παρακολούθηση Ενεργειών

Εφαρμογή διαχείρισης τεχνικών εργασιών ATLAS

MOBILE APPLICATION Τεχνικού

[

Εφαρμογή διαχείρισης τεχνικών εργασιών ATLAS

Λήψη και Διαχείριση Φωτογραφιών

Εφαρμογή διαχείρισης τεχνικών εργασιών ATLAS

Κοστολόγηση Εργασιών

Εφαρμογή διαχείρισης τεχνικών εργασιών ATLAS

Πλήθος Στατιστικών