Εφαρμογή διαχείρισης τηλεφωνικών κλήσεων πελατών
Το customer Track-R είναι μια νέα εφαρμογή της Select Software and Business Solutions που στόχος της είναι να βοηθήσει τις εταιρείες που θέλουν να οργανώσουν το τηλεφωνικό τους τμήμα.

H νέα πλατφόρμα απευθύνεται σε εταιρίες που πραγματοποιούν πολλές κλήσεις την ημέρα σε υφιστάμενο ή δυνητικό πελατολόγιο χωρίς όμως να έχουν την δυνατότητα παρακολούθησης, με δομημένο τρόπο, μέσω μιας σύγχρονης βάσης δεδομένων, των ημερήσιων κλήσεων, των πιθανών απαντήσεων των πελατών καθώς και των ημερομηνιών επανάκλησης αν αυτό κριθεί αναγκαίο.

Αυτό συμβαίνει γιατί οι περισσότερες εταιρίες βασίζονται σε εργαλεία όπως το excel για να παρακολουθούν το πελατολόγιο τους και την πορεία των κλήσεων προς αυτούς με αποτέλεσμα να μην έχουν την πραγματική εικόνα και τις ευκολίες που παρέχει μια βάση δεδομένων.

Μερικά από τα modules  που περιλαμβάνει η εφαρμογή είναι τα παρακάτω  :

Ειδοποιήσεις για επόμενες κλήσεις

Στατιστικά στοιχεία.

Ημερολόγιο κλήσεων / ατζέντα με χρωματικό διαχωρισμό ανά τύπο κλήσης και status πελάτη

Αναλυτικό ιστορικό κλήσεων.

Εύκολη πλατφόρμα καταχώρησης και παρακολούθησης των κλήσεων ανά χρήστη.

Πλατφόρμα administrator με πλήρη εικόνα όλων των κλήσεων ανά χρήστη.

Διαδικασία φόρτωσης δεδομένων από εξωτερική πηγή

Μαζική ανάθεση κλήσεων σε χρήστη με κριτήρια