Δ.Ε.Κ.Ο

Το υποσύστημα των Δ.Ε.Κ.Ο έχει δημιουργηθεί για να διευκολύνει την καταχώρηση αλλά και τον έλεγχο λογαριασμών δαπανών που αφορούν Ενέργεια-Ύδρευση-Τηλεπικοινωνίες. Μερικές από τις βασικές λειτουργίες που περιλαμβάνει είναι η εύκολη και γρήγορη καταχώρηση (ο χρήστης καταχωρεί μόνο το ποσό της κατανάλωσης, τα υπόλοιπα ποσά που περιέχει ο λογαριασμός υπολογίζοντα αυτόματα), ο έλεγχος των επιπλέον χρεώσεων του κάθε λογαριασμού σε ειδική φόρμα, η επιβάρυνση πολλαπλών κέντρων κόστους, οι αυτόματες εγγραφές στην Γενική- Αναλυτική λογιστική (με διαχωρισμό δαπανών σε μεταβατικούς λογαριασμούς στο τέλος της χρήσης), η κατανομή της δαπάνης ανά μήνα ανάλογα με την περίοδο κατανάλωσης που αφορά.

Πλεονεκτήματα

Αναλυτική παρακολούθηση των στοιχείων ανά μετρητή ηλεκτροδότησης.

Εξοικονόμηση χρόνου και κόστους λόγω αυτοματοποιημένων διαδικασιών.

Αυτόματος υπολογισμός των εξόδων των λογαριασμών αναλυτικά.

Αυτόματη δημιουργία λογιστικών άρθρων.