Παροχή Υπηρεσιών

Για τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών το Select ERP προσφέρει εξειδικευμένα εργαλεία για να αυτοματοποιήσετε τις καθημερινές σας εργασίες. Μέσω των Συμβολαίων Υποστήριξης ξέρετε ανά πάσα στιγμή τις υποχρεώσεις σας, τι πρέπει να τιμολογήσετε και πότε. Μέσω της Αναλυτικής Λογιστικής κοστολογούνται όλα τα έργα που έχετε αναλάβει και με τις εξειδικευμένες λειτουργικότητες του Select ERP ελαχιστοποιείτε το καθημερινό κόστος της επιχείρησης σας.

Πλεονεκτήματα

Χρηματοοικονομική οργάνωση της επιχείρησης σας.

Διαχείριση των διαθέσιμων πόρων σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών.