Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Ένα μοναδικό σύστημα δημιουργίας και παρακολούθησης των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π), το οποίο με εντελώς αυτοματοποιημένο τρόπο, μετατρέπει τα βιβλία μας από Ε.Γ.Λ.Σ σε Δ.Λ.Π. Ταυτόχρονα δημιουργεί και την αναβαλλόμενη φορολογία, κρατώντας ιστορικότητα για κάθε βήμα και ενέργεια, προσφέροντας πλήρη ανάλυση σε ελεγκτές και σε οποιονδήποτε επιθυμεί να αντλήσει στοιχεία από τα βιβλία των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π). Επίσης παρέχει όλες τις αναφορές που είναι απαραίτητες για τη δημοσίευση του Ισολογισμού των Εισηγμένων Εταιρειών.

Πλεονεκτήματα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Παράλληλη τήρηση βιβλίων και υποσυστημάτων σε Δ.Λ.Π.

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Μετατροπή των βιβλίων του Ε.Γ.Λ.Σ σε Δ.Λ.Π.

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Αποθήκευση όλων των οικονομικών καταστάσεων για μελλοντική χρήση.

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Υπολογισμός και παρακολούθηση της αναβαλλόμενης φορολογίας.

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Ειδικό κύκλωμα ενημέρωσης αναλογιστικών μελετών αποζημιώσεων προσωπικού για σχηματισμό πρόβλεψης.

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Μηχανογραφημένο ημερολόγιο εγγραφών Δ.Λ.Π.