Αποτίμηση εταιρείας-καταστημάτων

Αποτίμηση Εταιρείας – Καταστημάτων

Η εφαρμογή «αποτίμησης εταιρείας-καταστημάτων» δίνει τη δυνατότητα απεικόνισης όλων των παραμέτρων που θα πρέπει να υπολογιστούν στην περίπτωση πώλησης ή διακοπής της λειτουργίας ενός καταστήματος ή και ολόκληρης της εταιρείας. Τα βασικότερα υποσυστήματα που υπολογίζονται αυτόματα είναι τα πάγια, τα εμπορεύματα και οι εργαζόμενοι. Ο χρήστης της εφαρμογής μπορεί με εύκολο και γρήγορο τρόπο να βρει τις αξίες ανά κατάστημα άρα και του συνόλου της εταιρείας που θα πρέπει να δοθούν ή να εισπραχθούν. Ένα ακόμα σημαντικό κομμάτι που γίνεται με αυτόματο τρόπο είναι η δημιουργία και η έκδοση των παραστατικών πώλησης που αφορούν τα πάγια και τα εμπορεύματα.

Πλεονεκτήματα

Αποτίμηση εταιρείας-καταστημάτων

Δυνατότητα συγκεντρωτικής αλλά και αναλυτικής πληροφόρησης ανά υποσύστημα και κατάστημα.

Αποτίμηση εταιρείας-καταστημάτων

Δυνατότητα αυτόματου επαναϋπολογισμού όλων των αξιών περισσότερες από μία φορές για λόγους επικαιροποίησης των στοιχείων των υποσυστημάτων.

Αποτίμηση εταιρείας-καταστημάτων

Αυτόματη δημιουργία και έκδοση παραστατικών πώλησης.