Αποτίμηση Εταιρείας – Καταστημάτων

Η εφαρμογή «αποτίμησης εταιρείας-καταστημάτων» δίνει τη δυνατότητα απεικόνισης όλων των παραμέτρων που θα πρέπει να υπολογιστούν στην περίπτωση πώλησης ή διακοπής της λειτουργίας ενός καταστήματος ή και ολόκληρης της εταιρείας. Τα βασικότερα υποσυστήματα που υπολογίζονται αυτόματα είναι τα πάγια, τα εμπορεύματα και οι εργαζόμενοι. Ο χρήστης της εφαρμογής μπορεί με εύκολο και γρήγορο τρόπο να βρει τις αξίες ανά κατάστημα άρα και του συνόλου της εταιρείας που θα πρέπει να δοθούν ή να εισπραχθούν. Ένα ακόμα σημαντικό κομμάτι που γίνεται με αυτόματο τρόπο είναι η δημιουργία και η έκδοση των παραστατικών πώλησης που αφορούν τα πάγια και τα εμπορεύματα.

Πλεονεκτήματα

Δυνατότητα συγκεντρωτικής αλλά και αναλυτικής πληροφόρησης ανά υποσύστημα και κατάστημα.

Δυνατότητα αυτόματου επαναϋπολογισμού όλων των αξιών περισσότερες από μία φορές για λόγους επικαιροποίησης των στοιχείων των υποσυστημάτων.

Αυτόματη δημιουργία και έκδοση παραστατικών πώλησης.