Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Τα στελέχη της Select Software διαθέτοντας βαθιά γνώση της αγοράς, πολύχρονη εμπειρία και προσήλωση στην επίτευξη εταιρικών στόχων παρέχουν στους πελάτες της Συμβουλευτικές Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Αναλύουν την υπάρχουσα κατάσταση της επιχείρησης σας, καταγράφουν τις πραγματικές της ανάγκες, μελετούν τις ιδιαιτερότητες και τα περιθώρια βελτιστοποίησης της. Προτείνουν άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις, συμβάλλοντας έτσι καθοριστικά στη βελτίωση της απόδοσης της και στη μεγιστοποίηση της αξίας της.

-

  • Συμβουλές Μηχανοργάνωσης/Μηχανογράφησης
  • Δημιουργία Συγκριτικών/Στατιστικών Μελετών
  • Οργάνωση και Υποστήριξη για τη Σύνταξη Ορθολογικών Προϋπολογισμών και Μηνιαία Παρακολούθηση Αποκλίσεων
  • Οργάνωση Ταμειακού Προγραμματισμού

-

  • Αποτίμηση για Εξαγορά-Πώληση Επιχειρήσεων
  • Στατιστική Ανάλυση της Εμπορικής Δραστηριότητας των Επιχειρήσεων
  • Μελέτες Βιωσιμότητας και Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plan)
  • Επιθεώρηση της Λειτουργίας του Συστήματος Κοστολόγησης για τυχόν Βελτιώσεις-Διορθώσεις και Εφαρμογή της Μεθοδολογίας Activity Based Costing