Χρηματοοικονομικές Αναφορές & Μηνιαίες-Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Χρηματοοικονομικές Αναφορές & Μηνιαίες-Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

H Select Software παρέχει στους πελάτες της υπηρεσίες Χρηματοοικονομικών Αναφορών & Μηνιαίων-Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων μέσω της καινοτόμου εφαρμογής των Βραχύχρονων-Ετήσιων Αποτελεσμάτων.

Το σύστημα αναλαμβάνει σε ημερήσια βάση, να δημιουργεί τις αναφορές και τις εκτυπώσεις για την καθαρή εικόνα της επιχείρησης. Παρέχει πλήρες πραγματικό Ισολογισμό με τελείως αυτόματο τρόπο. Αυτό επιτυγχάνεται με μια σειρά διαδικασιών που περιλαμβάνει Ενημερώσεις, Ελέγχους και Συμφωνίες των υποσυστημάτων με τη λογιστική, δημιουργία και αντιλογισμό προβλέψεων όπου χρειάζεται, κοστολόγηση αποθεμάτων κ.α. Επιπλέον, κάνει τις εγγραφές για το κλείσιμο των βιβλίων και εκδίδει πλήθος οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες καλύπτουν όχι μόνο τις φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας, αλλά και όλες τις πληροφοριακές αναφορές (εκτυπώσεις) που χρειάζεται ο χρήστης και είναι απαραίτητες για την ανάλυση του αποτελέσματος.

Με τον τρόπο αυτό, εκτός από την έγκυρη και τεκμηριωμένη πληροφόρηση, επιτυγχάνεται, σε περίπτωση ελέγχου από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές, τα βιβλία της επιχείρησης να είναι αξιόπιστα ενημερωμένα και πλήρως ελεγμένα.

Σειρά Διαδικασιών