ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

Η εταιρεία μας, λόγω της πολυετούς εμπειρίας της, προσφέρει εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες όπως μηνιαίες/ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, υπηρεσίες Εταιρικών Μετασχηματισμών, υπηρεσίες αποτίμησης κτλ.

Αναλαμβάνουμε

Η Ενοποίηση – Διάσπαση, Απορρόφηση – Απόσχιση πέραν του εταιρικού δικαίου νομικές πράξεις, συμπεριλαμβάνει και οικονομοτεχνικές διαδικασίες µε τις οποίες μεταβάλλεται η υπόσταση ενός εταιρικού φορέα.

Μηνιαίες / Ετήσιες

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Κάθε επιχείρηση χρειάζεται μια έγκυρη χρηματοοικονομική ανάλυση στο τέλος του μήνα και του έτους εύκολα και γρήγορα.

Ενημερώσεις-Έλεγχοι Συμφωνίες

Ενημερώσεις και συμφωνίες Γενικής - Αναλυτικής Λογιστικής από τα υποσυστήματα, έλεγχοι λογιστικών άρθρων.

Προβλέψεις

Προβλέψεις μισθοδοσίας και αποσβέσεων, κοστολόγηση εκκρεμών δελτίων αγορών και πωλήσεων, χρονικοποίηση δαπανών-ειδικές προβλέψεις.

Κοστολόγηση Παραγωγής

Δαπάνες προς μερισμό, συντελεστές επιβάρυνσης ειδών, ανακατανομή και επιμερισμός δαπανών, ενημέρωση Αναλυτικής Λογιστικής.

Ισολογισμός

Εγγραφές κλεισίματος μέσω ενδιάμεσων λογαριασμών, ενημερώσεις Λογιστικής από άρθρα Ισολογισμού, Εκτυπώσεις Οικονομικών Καταστάσεων.

Αναλαμβάνουμε

Απεικόνιση όλων των παραμέτρων που υπολογίζονται σε περίπτωση πώλησης ή διακοπής της λειτουργίας ενός καταστήματος ή και ολόκληρης της εταιρείας.
Back to top
Drag