ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μετοχολόγιο

Η Εφαρμογή Μετοχολογίου είναι μια ολοκληρωμένη λύση για τη μηχανογραφική παρακολούθηση και πλήρη κάλυψη των αναγκών μετοχολογίου εταιρειών, συνεταιρισμών, καθώς και εταιρειών εισηγμένων στο χρηματιστήριο.

ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ

Η εφαρμογή για εισηγμένες έχει τις ίδιες δυνατότητες με τις μη εισηγμένες και επιπλέον τις παρακάτω:
  • Ενημέρωση κινήσεων μετοχής αλλά και μετόχων μέσω αυτόματης εισαγωγής κινήσεων από το Σύστημα Άυλων Τίτλων της ATHEXCS
  • Παρακολούθηση κινήσεων Βαρών
  • Παρακολούθηση κοινών μερίδων
  • Δυνατότητα παρακολούθησης επιπλέον του ενός κωδικών χρεογράφων (ISIN)

ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ

  • Διαχείριση όλων των απαραίτητων προσωπικών στοιχείων των μετόχων
  • Παρακολούθηση κινήσεων μετοχής ανά ημερομηνία και είδος
  • Καταγραφή ιστορικού αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης
  • Ενημέρωση οφειλής και πληρωμής μερισμάτων στις καρτέλες των μετόχων
  •  Μαζική δημιουργία και ηλεκτρονική υποβολή βεβαιώσεων
  • Πλήθος αναφορών για παρακολούθηση των μετόχων και των κινήσεων των μετοχών
Back to top
Drag