ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ERP

Το Select ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Προσαρμόζεται με ευκολία στις ανάγκες κάθε επιχείρησης ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου προσφέροντας άπειρες δυνατότητες και λύσεις.

Έξυπνο Εργαλείο

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Λογιστική Διαχείριση (Ελληνικά & Διεθνή Πρότυπα)
 • Παραγωγή
 • Διαχείριση Aποθήκης
 • Εμπορική Διαχείριση
 • Εμπορικές πολιτικές
 • Συμφωνίες-Παροχές
 • Μισθοδοσία
 • Εισαγωγές
 • MyData

Προσαρμόσιμο

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Ενοποιημένα Αποτελέσματα
 • Ηλεκτρονική καταχώρηση extrait τραπεζών
 • Προϋπολογιστικό Cash Flow
 • Εφαρμογή EDI
 • Δάνεια-Leasing-Εγγυητικές-Υποθήκες
 • Ενοίκια Εισπρακτέα-Πληρωτέα
 • Συμβάσεις Εταιρειών
 • Χρεόγραφα
 • ΔΕΚΟ

01

Μοναδική Ευελιξία

Καλύτερη διαχείριση & ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης σας.

03

Ελαχιστοποίηση Κόστους

Καλύτερη οργάνωση & αξιοποίηση δεδομένων & πόρων της επιχείρησης.

05

Ταχύτητα Πληροφορίας

Γρήγορη καταχώρηση παραστατικών, αυτόματη ενημέρωση υποσυστημάτων της εφαρμογής, αυτοματοποίηση χρονοβόρων διαδικασιών.

02

Real-time Mobility

Πληροφορία εν κινήσει σε πραγματικό χρόνο. Ανταποκριθείτε άμεσα στις απαιτήσεις των πελατών σας.

04

Απόλυτη Ασφάλεια

Προστασία δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες. Δικαιώματα πρόσβασης και ανάθεση ρόλων.

samaria alea eydap faran iamex PAPERPACK
Back to top
Drag