Τεχνολογία

Η Select Software παρέχει μία ολοκληρωμένη και ευέλικτη λύση σχεδιασμένη και ανεπτυγμένη με τα πιο σύγχρονα εργαλεία της Oracle. Η τεχνολογία ORACLE 19C αξιοποιεί τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τον Application Server WEBLOGIC, την Βάση Δεδομένων Oracle 19C και τον Application Express (APEX).  

Oracle Fusion Middleware Forms and Reports

Τα εργαλεία της Oracle προσφέρουν σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, ασφάλεια και ταχύτητα στις επικοινωνίες και απόλυτη προσαρμογή στις εκάστοτε ανάγκες. Η τελευταία έκδοση 19c υποστηρίζει τεχνολογία cloud και mobility.

Application Server Oracle WebLogic

Παράλληλα με την τεχνολογία 19c, η Oracle αναβαθμίζει και τον Application Server, ο οποίος είναι ο καλύτερος στην αγορά και πλήρως εναρμονισμένος με την τεχνολογία Java EE με πλουσιότερη λειτουργικότητα, μεγαλύτερο έλεγχο και ασφάλεια των εγκατεστημένων εφαρμογών.

Application Express (APEX)

Το Oracle Application Express (APEX) είναι ένα web-based περιβάλλον ανάπτυξης λογισμικού που αντλεί πληροφορίες από μια βάση δεδομένων Oracle. Συμπεριλαμβάνεται σε όλες τις εκδόσεις, εγκαθίσταται με προεπιλογή και υποστηρίζεται πλήρως. 

Η τεχνολογία μας εξασφαλίζει στην επιχείρηση και στον χρήστη απεριόριστες δυνατότητες.