Λογισμικο για Τυροκομείο

Η Εφαρμογή Τυροκομείου
καλύπτει:

 • Τη Συλλογή γάλακτος από παραγωγούς
 • Παρακολούθηση μετρήσεων των ποιοτικών χαρακτηριστικών του γάλακτος
 • Καθορισμό της τιμής αγοράς βάση ποιοτικών μετρήσεων και εμπορικής πολιτικής
 • Την αγορά γάλακτος από τρίτους
 • Παρακολούθηση της φέτας ΠΟΠ η άλλου τυροκομικού προϊόντος
 • Παρακολούθηση των παγολεκάνων
 • ‘Ολα τα στοιχεία και εκτυπώσεις ΕΛΟΓ, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης η άλλο φορέα/οργανισμό
 • Πλήθος αναφορών για την οργάνωση και παρακολούθηση
  της παραγωγικής διαδικασίας

01

Συλλογή Γάλακτος

Η εφαρμογή δίνει λύσεις στην συλλογή του γάλακτος από τους παραγωγούς.

02

Παρακολούθηση

Παρακολούθηση-διαχείριση αποθεμάτων, προϊόντων και φύρας σε όλα τα στάδια παραγωγής.

03

Ιχνηλασιμότητα

Δημιουργία QR Code για κάθε προϊόν, που το ακολουθεί από την παραγωγή έως την πώληση.

Εύκολη Λύση

 • Διασύνδεση με μηχανολογικό λογισμικό για καταγραφή μετρήσεων
 • User-friendly παραθυρικό περιβάλλον
 • Απομακρυσμένη πρόσβαση
 • Reporting
Back to top
Drag