Πιστοποιήσεις

ISO 27001- Σύστημα Ασφαλούς Διαχείρισης Πληροφοριών

ISO 9001- Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Πιστοποίηση GDPR- Προστασία Προσωπικών Δεδομένων