Οροι Χρησης

Όροι Χρήσης

Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

Η Select Software θα σας ζητήσει πληροφορίες, που αφορούν στα προσωπικά σας δεδομένα, όταν πρόκειται για περιπτώσεις σύναψης σύμβασης, επικοινωνίας, τιμολόγησης καθώς επίσης για την ενημέρωση σας σχετικά με αναβαθμίσεις, ειδικές προσφορές και νέες υπηρεσίες της Select Software.Σε περίπτωση αλλαγής οποιουδήποτε στοιχείου επικοινωνίας σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 6141100 -102 & 210 6140085 προκειμένου να έχουμε επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας μαζί σας.

Η Select Software έχει αναλάβει την υποχρέωση να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της, μη κοινοποιώντας τα σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την άδεια τους. Η μοναδική περίπτωση που θα παραχωρήσει τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση τους, είναι μόνο εάν αυτό απαιτηθεί από το νόμο ή καλή τη πίστη α) προκειμένου να συμμορφωθεί σε νομικές διαδικασίες, β) να προστατεύσει τα πνευματικά της δικαιώματα και τα εμπορικά της συμφέροντα που αφορούν στις υπηρεσίες της και το site, και να γ) εξασφαλίσει την ασφάλεια των χειριστών των υπηρεσιών της και των χειριστών του site.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του site (ενδεικτικά αναφέρονται: κείμενα, πληροφορίες, δεδομένα, εμπορικά σήματα, ονόματα, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων και υπηρεσιών, ονόματα εταιρειών) αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει στη Select Software and Business Solutions.

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών και λογότυπα τρίτων που αναφέρονται στο site αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών-ιδιοκτητών.

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή , αναπαραγωγή, μεταφορά, μεταποίηση ,αναδημοσίευση, μετάδοση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του site με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Select Software.

Όροι χρήσης /Αλλαγή Όρων χρήσης

Ο επισκέπτης/χρήστης του site υποχρεούται να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους οι οποίοι διέπουν τη χρήση του. Με την πρόσβαση του στο site νοείται ότι έχει αποδεχτεί αυτούς τους όρους. Σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να απέχει από την χρήση του site.

Η Select Software διατηρεί το δικαίωμα οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης. Σε περίπτωση μεταβολής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου https://www.selectsoftware.gr οι επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση του εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/ επίσκεψη του δικτυακού τόπου https://www.selectsoftware.gr

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες όροι διέπονται από τις διατάξεις του ελληνικού Δικαίου, όπως εκάστοτε ισχύουν. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, αλλά παύει αυτοδικαίως να ισχύει.
Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση τυχόν διαφορών που απορρέουν από τους παρόντες όρους, ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.