Ηλεκτρονική Καταχώρηση Extrait Τραπεζών

Ηλεκτρονική Καταχώρηση Extrait Τραπεζών

Η εφαρμογή έρχεται να εξοικονομήσει χρόνο και χρήμα για την επιχείρηση σας διασφαλίζοντας την αυτόματη ενημέρωση από το ηλεκτρονικό Extrait της τράπεζας όλων των συναλλαγών, όπως κινήσεις Χρεωστικών-Πιστωτικών καρτών, εξοφλήσεις Επιταγών Πληρωτέων, κ.α. Επίσης εντοπίζει εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα τυχόν λάθη και παραλείψεις διασταυρώνοντας τα στοιχεία του Extrait με την καρτέλα των λογαριασμών όψεως της Γενικής Λογιστικής. Έτσι επιτυγχάνεται με το ελάχιστο δυνατό κόστος, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για τους τραπεζικούς σας λογαριασμούς.

Πλεονεκτήματα

Ηλεκτρονική Καταχώρηση Extrait Τραπεζών

Έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση για τους τραπεζικούς λογαριασμούς σας.

Ηλεκτρονική Καταχώρηση Extrait Τραπεζών

Ελαχιστοποίηση κόστους μέσω βελτιστοποιημένων διαδικασιών λειτουργίας.

Ηλεκτρονική Καταχώρηση Extrait Τραπεζών

Ευελιξία και προσαρμογή στις διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των τραπεζικών συναλλαγών.

Ηλεκτρονική Καταχώρηση Extrait Τραπεζών

Εξοικονόμηση χρόνου μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών ενημέρωσης.