Εφαρμογές EDI

Η εφαρμογή EDI έρχεται να διευκολύνει τις εταιρείες που έχουν να διαχειριστούν μια πολύ μεγάλη γκάμα ειδών και αντίστοιχα ένα μεγάλο όγκο παραστατικών αγορών. Δίνει τη δυνατότητα αυτόματης εισαγωγής μέσω σειριακών αρχείων (Flat files) όλων των παραστατικών που προέρχονται από προμηθευτές εμπορευμάτων. Η ενημέρωση των παραστατικών με ηλεκτρονικό τρόπο εξοικονομεί εργατοώρες από το τμήμα καταχώρησης αλλά και από το τμήμα ελέγχου λόγω ελαχιστοποίησης των λαθών που προέρχονται από τον ανθρώπινο παράγοντα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την έγκυρη αλλά και έγκαιρη πληροφόρηση της εταιρείας για τις μεταβολές των τιμών κόστους, ώστε να μπορέσει να τροποποιήσει κατάλληλα και τις τιμές πώλησης.

Πλεονεκτήματα

Μείωση του κόστους λόγω της αυτόματης εισαγωγής μεγάλου όγκου παραστατικών.

Εξάλειψη ανθρώπινων λαθών που οφείλονται σε σφάλματα καταχώρησης και μεγιστοποίηση ακρίβειας δεδομένων.

Μείωση του χρόνου καταχώρησης και ελέγχου των παραστατικών, απλοποιώντας τις καθημερινές διαδικασίες.

Άμεση αξιοποίηση της έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης που οδηγεί σε αποτελεσματική τιμολογιακή πολιτική.