Εφαρμογές EDI

Εφαρμογές EDI

Η εφαρμογή EDI έρχεται να διευκολύνει τις εταιρείες που έχουν να διαχειριστούν μια πολύ μεγάλη γκάμα ειδών και αντίστοιχα ένα μεγάλο όγκο παραστατικών αγορών. Δίνει τη δυνατότητα αυτόματης εισαγωγής μέσω σειριακών αρχείων (Flat files) όλων των παραστατικών που προέρχονται από προμηθευτές εμπορευμάτων. Η ενημέρωση των παραστατικών με ηλεκτρονικό τρόπο εξοικονομεί εργατοώρες από το τμήμα καταχώρησης αλλά και από το τμήμα ελέγχου λόγω ελαχιστοποίησης των λαθών που προέρχονται από τον ανθρώπινο παράγοντα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την έγκυρη αλλά και έγκαιρη πληροφόρηση της εταιρείας για τις μεταβολές των τιμών κόστους, ώστε να μπορέσει να τροποποιήσει κατάλληλα και τις τιμές πώλησης.

Πλεονεκτήματα

Εφαρμογές EDI

Μείωση του κόστους λόγω της αυτόματης εισαγωγής μεγάλου όγκου παραστατικών.

Εφαρμογές EDI

Εξάλειψη ανθρώπινων λαθών που οφείλονται σε σφάλματα καταχώρησης και μεγιστοποίηση ακρίβειας δεδομένων.

Εφαρμογές EDI

Μείωση του χρόνου καταχώρησης και ελέγχου των παραστατικών, απλοποιώντας τις καθημερινές διαδικασίες.

Εφαρμογές EDI

Άμεση αξιοποίηση της έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης που οδηγεί σε αποτελεσματική τιμολογιακή πολιτική.