Συμβάσεις Εταιρειών

Συμβάσεις Εταιρειών

Το υποσύστημα των συμβάσεων εταιρειών δίνει τη δυνατότητα καταχώρησης όλων των συμβάσεων που έχει συνάψει η εταιρεία με τρίτους εκτός τραπεζών. Αναλυτικότερα περιλαμβάνονται ειδικά προγράμματα καταχώρησης και παρακολούθησης συμβολαίων με ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες πληροφορικής, εταιρείες security κ.α. Σκοπός του υποσυστήματος είναι η ηλεκτρονική καταγραφή των συμβολαίων με όλη την πολυπλοκότητα και διαφορετικότητα που τα χαρακτηρίζει, η δυνατότητα άντλησης εύκολα και με μηδενικό κόστος πληροφοριών συμβολαίων χωρίς να ανατρέχουμε σε αρχεία της επιχείρησης, αλλά και η σωστή ενημέρωση της Γενικής- Αναλυτικής λογιστικής με αυτόματο τρόπο.

Πλεονεκτήματα

Συμβάσεις Εταιρειών

Πλήρης διαχείριση και παρακολούθηση όλων των συμβάσεων της εταιρείας με τρίτους.

Συμβάσεις Εταιρειών

Αυτόματη απεικόνιση των κονδυλίων των συμβάσεων στο Cash Flow της εταιρείας.

Συμβάσεις Εταιρειών

Άμεση πληροφόρηση και άντληση απαραίτητων στοιχείων για τα συμβόλαια με τρίτους εύκολα, γρήγορα και χωρίς κόστος.

Συμβάσεις Εταιρειών

Εξειδικευμένη λειτουργικότητα και προσαρμοστικότητα της εφαρμογής καλύπτοντας κάθε πολυπλοκότητα.