H Select Software

H Select Software

H Select Software συμπληρώνοντας 40 χρόνια δραστηριοποίησης στο χώρο της Πληροφορικής, συνεχίζει με επιτυχία να αναπτύσσει και να παρέχει ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, μεγιστοποιώντας το χρηματοοικονομικό όφελος των πελατών της.

Τα ολοκληρωμένα συστήματα ERP της Select Software υποστηρίζουν ένα ευρύ φάσμα οικονομικών, λογιστικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ενσωματώνοντας καινοτομίες και αυτοματοποιημένες επιχειρησιακές διαδικασίες. Η ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών, αλλά και η ταχύτητα με την οποία παρέχονται, αποτελεί το κύριο συστατικό, τόσο στο σχεδιασμό, όσο και στην υλοποίηση του λογισμικού. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στην ασφάλεια της εξαγωγής των δεδομένων αναπτύσσοντας ειδικά προγράμματα ελέγχου και διασταύρωσης της πληροφορίας.

Σημαντικό πλεονέκτημα των εφαρμογών που αναπτύσσει η Select Software αποτελεί το γεγονός ότι μπορούν το ίδιο εύκολα να εξυπηρετήσουν επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους, αλλά και μεγάλες εταιρείες ή και ομίλους εταιρειών, διότι προσαρμόζονται με ευκολία στις ανάγκες και στις απαιτήσεις κάθε πελάτη σε οποιαδήποτε αγορά.

Η Select Software, διαθέτοντας έμπειρα και ειδικά καταρτισμένα στελέχη με βαθιά γνώση του αντικειμένου και υψηλή τεχνογνωσία, παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες της. Είναι δίπλα τους σε κάθε τους βήμα, παρέχοντας προσωπική εξυπηρέτηση και χτίζοντας σχέσεις μακροχρόνιας συνεργασίας.

Αποστολή της Select Software είναι να προβλέπει τις εξελίξεις της τεχνολογίας και να είναι ένα βήμα μπροστά, δημιουργώντας και παρέχοντας στους πελάτες της τα απαραίτητα εργαλεία για την επίτευξη των στόχων τους.

Όραμα της είναι η ανάπτυξη και υλοποίηση νέων εφαρμογών που καλύπτουν σήμερα τις ανάγκες της επιχείρησης του αύριο.